Identitat Corporativa

Natura, Fruits & Vegetables

Buscaven que, a primer cop d’ull, identificares la marca amb tres conceptes: natura, ecològic i fresc. Sense fruites. Sense caure amb la topicitat.

Necessitaven que la marca s’entenguera sense tindre en compte els quilòmetres de distància ni l’idioma de la regió ja que, distribuixen a diversos països europeus.